ĐIỀU KHOẢN CHUNG

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CHUNG

Bảo hành áp dụng cho tất cả các sản phẩm được mua tại CUBES ASIA. Thời gian bảo hành là 1 năm trừ khi có thông báo khác. Thời gian bảo hành bắt đầu từ ngày đầu tiên trong hóa đơn.

CUBES ASIA không chịu trách nhiệm bảo hành cho sản phẩm của mình nếu được bán bởi đại lý ủy quyền nhưng có thể chấp nhận sửa chữa nếu đại lý ủy quyền đó yêu cầu sửa chữa.

Bảo hành cho các thương hiệu do CUBES ASIA đại diện không được áp dụng nếu các sản phẩm đó không được mua tại VIỆT NAM trừ khi nhà sản xuất yêu cầu sửa chữa.

Bảo hành chỉ được áp dụng khi xuất trình hóa đơn hoặc biên lai gốc (chỉ rõ ngày mua, loại sản phẩm và tên đại lý ủy quyền) cùng với sản phẩm bị lỗi. Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ bảo hành miễn phí nếu không thể xuất trình các tài liệu trên hoặc nếu thông tin trong đó không đầy đủ hoặc không rõ ràng.

Bảo hành bao gồm tất cả các hư hỏng do vật liệu hoặc lắp ráp lỗi, sản phẩm phải được sử dụng đúng cách và cẩn thận và phải được bảo vệ khỏi hư hỏng.

Đảm bảo này không bao gồm bất kỳ điều nào sau đây:

Những hư hỏng do các hạng mục được liệt kê dưới đây sẽ làm mất hiệu lực bảo hành:

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH CỤ THỂ THEO THƯƠNG HIỆU

THƯƠNG HIỆU THỜI GIAN BẢO HÀNH THỜI GIAN GIA HẠN
Victoria Arduino 1 năm
Nuova Simonelli 1 năm
Vitamix 1 năm 3 năm cho  mô tơ
Solis 1 năm
Kalerm 1 năm
Lelit 1 năm
Cunill 1 năm
Schaerer 1 năm 1 năm hoặc 36.000 cốc (dựa theo điều kiện nào tới trước)
Melitta 1 năm 2 năm hoặc 15.000 cốc (dựa theo điều kiện nào tới trước)
Animo 1 năm
Marco 1 năm
Eureka 1 năm
ECM 1 năm
Máy pha cà phê viên nén 1 năm

PHÍ BẢO TRÌ / DỊCH VỤ

PHÍ BẢO TRÌ / DỊCH VỤ

 

 

 

 

Cubes Asia