ĐIỀU KHOẢN CHUNG

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CHUNG

Đảm bảo này không bao gồm bất kỳ điều nào sau đây:

Những hư hỏng do các hạng mục được liệt kê dưới đây sẽ làm mất hiệu lực bảo hành:

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH CỤ THỂ THEO THƯƠNG HIỆU

BRAND TIME TO WARRANTY TIME EXTENSION
Victoria Arduino 1 năm
Nuova Simonelli 1 năm
Vitamix 1 năm 3 năm cho  motor
Solis 1 năm
Kalerm 1 năm
Lelit 1 năm
Cunill 1 năm
Schaerer 1 năm 1 năm or 36.000 cups hoặc bất cứ đơn hàng đầu tiên
Melitta 1 năms 2 năm hoặc 15.000 cups bất cứ đơn hàng đầu tiên nào thuộc về máy tự động.
Animo 1 năm
Marco 1 năm
Capsule machine 1 năm

PHÍ BẢO TRÌ / DỊCH VỤ

PHÍ BẢO TRÌ / DỊCH VỤ

 

 

 

 

Cubes Asia