Máy Pha Cafe Espresso Cho Quán

Máy pha cafe espresso dành cho quán. Thương hiệu Nuova Simonelli, Victoria Arduino từ Ý. BH 12 tháng, vận chuyển và lắp đặt toàn quốc.

Máy pha cafe espresso dành cho quán. Thương hiệu Nuova Simonelli, Victoria Arduino từ Ý

 

Cubes Asia

Trang Chủ
Về Cubes Asia
Blog
Tài liệu
Khóa học Barista
Liên Hệ