Trái cà phê

fruits banner

Trái cà phê

Trái cà phê có đầu đính vào ở đầu sẽ không xuất hiện cho đến 6 – 8 tuần say khi thụ phấn hoa, và việc khí hậu biến đổi sẽ làm cho trái phát triển phát triển nhanh thế nào. Trong khoảng thời gian 15 tuần, quả sẽ phát triển nhanh sau đó nó sẽ ngừng phát triển kích cỡ, mặc dù những thay đổi vẫn sẽ tiếp tục xảy ra trong bản thân quả cà phê. Đôi khi khoảng 30 đến 35 tuần từ lúc ra hoa, trái cà phê bắt đầu chuyển màu từ xanh sang vàng và cuối cùng là màu đỏ tươi khi đó chúng thường được gọi là “quả anh đào”. Tùy thuộc vào điều kiện khí hậu và độ cao, trung bình phải mất từ 8 – 9 tháng từ nở hoa đến khi thu hoạch.

Cấu tạo trái cà phê

Cà phê chín mùi có một lớp vỏ đỏ tươi phủ lên một lớp thịt màu hồng nhạt, bao quanh những hạt nhân cà phê. Một trái cà phê thường cho ra được 2 hạt cà phê nhân, thỉnh thoảng cho 3 hạt, và khoảng 5% chỉ sẽ chứa 1 hạt (peaberries).

Tuy nhiên, các phân tích khoa học cho thấy một cấu tạo trái cà phê phức tạp hơn nhiều như sau:

fruits img vn

Cubes Asia